Niek van Berk, een BOUWKUNDIG TEKENAAR MET EEN HOOGWAARDIGE INSLAG
Van Berk Buildings & Drafting na 6 jaar volop actief!!!
Ingenieur Niek van Berk (50) senior bouwkundig tekenaar is als ZZP-er sinds 2007 voor zichzelf begonnen

Naast bouwkundig tekenwerk van schetsontwerp tot uitvoerings- tekenwerk heeft hij meerdere specialiteiten in huis.

 • Het inmeten van gebouwen en ontwikkellocaties. Voor veel architecten, ingenieurs en aannemers is dat een issue. Voor Niek van Berk expertise! Door nauwkeurig de inmeetwerkzaamheden te verrichten en dat digitaal aan de computer toe te vertrouwen ontvangt u betrouwbaar tekenwerk van de bestaande gebouwen. Daaraan kan voor de gebouwen een betrouwbaar vloeroppervlakte berekening worden gemaakt. In geval van kantoren en bedrijfsgebouwen zijn de bruto- en verhuurbare vloeroppervlakten van belang. In geval van woningen zijn de bruto- en gebruikers vloeroppervlakten van belang. Deze oppervlakten worden aan de hand van de NEN 2580 norm en NTA 2581 norm uitgevoerd.Voor opdrachtgevers in de beheer en onderhoudssector draait Niek van Berk zijn hand ook niet voor om, immers uittrekstaten maken van vierkante meters materiaal is in feite een verlengstuk van het berekenen van vierkante meteroppervlakten! Inmiddels hebben diverse opdrachtgevers ook voor uittrekstaten en gebouwinventarisatie de weg naar Van Berk Buildings & Drafting weten te vinden.
 • Ook schenkt Niek van Berk aandacht aan de huisvesting van senior(en) en/ of gehandicapte(n). Nederland vergrijst in rap tempo en de ouderen willen toch zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen? Niek van Berk is seniorkeuradviseur en hij kan beoordelen of een woning geschikt is voor huisvesting van senior(en) c.q. gehandicapte(n). Hij vertelt dan ook bij welke maatregelen genomen kunnen worden om het woongenot voor de senior(en) c.q. gehandicapte(n) te verhogen met deskundig en inlevend advies.
 • Daarnaast zijn nog lang niet alle gebouwen in Nederland gedigitaliseerd. Vooral gemeenten, brandweer en installateurs hebben baat bij de actuele staat van de gebouwen en dat kan bouwkundig goed in kaart gebracht worden.Een snelle maar voorlopig goede manier is om bestaande tekeningen te scannen en te archiveren. Op de lange duur kan hiervan betrouwbare digitale tekeningen gemaakt worden.

  Kort samengevat heeft Van Berk Buildings & Drafting de volgende expertise in huis:
 • Digitaal bouwkundig tekenwerk
 • Senior(en) huisvesting deskundige
 • Ruim inlevingsvermogen
 • Vloeroppervlakteberekeningen volgens NEN 2580 norm, bouwbesluit en ministerie van VROM
 • Gebouwinmetingen
 • Tekeningenbeheer, tekeningenbibliotheek bijhouden

  Mijn bedrijf is een eenmanszaak en daar schuilt de grote kracht, bron van energie om met elkaar samen te kunnen werken:
 • Door 26 jaar werkervaring op HBO niveau kunt u rekenen op vakkundigheid en precisie
 • Alle gesprekken en opdrachten worden door 1 persoon uitgevoerd, dus geen contacten over veel schijven, bijvoorbeeld: => architect => projectleider => tekenaar
 • Van Berk Buildings & Drafting is uiteraard goed bereikbaar via internet, maar u bent ook welkom op ons kantoor aan de Middelblok 2 , 2831 BP Gouderak.